Les condicions ambientals extremes perjudiquen la qualitat de la fusta i els materials. Es recomana una especial atenció a l’efecte nociu de la calefacció i de l’aire condicionat tant pel que fa a la temperatura com a la humitat.
L’ús continuat del piano genera un desgast lògic en el mecanisme.
Prolongar el mal estat del piano pot malmetre’l més i augmentar els costos de reparació.
Un manteniment periòdic és imprescindible per a la seva conservació.
Cal evitar la confusió entre un piano en mal estat i un piano de baixa qualitat.
Cal no oblidar que la vida activa d’un piano és il·limitada.
  • C/Virtud, 13 porta A
  • 08012 Gràcia - Barcelona
  • 93 237 07 87
  • fortepianotaller@fortepianotaller.com